Gala "Acceleratorul de întreprinderi sociale"

Premiem excelența în impact social și de mediu

Gala "Acceleratorul de Întreprinderi Sociale" onorează și celebrează realizările remarcabile ale întreprinderilor sociale și ale companiilor ce se disting prin achiziții responsabile social. Această inițiativă va aduce în prim-plan inovația socială și contribuțiile semnificative ale acestor entități, subliniind importanța implicării active în abordarea problemelor sociale și de mediu.

Gala se va desfășura în data de 17 aprilie 2024, în intervalul orar 15:30 - 17:00, la Congress Hall Palas Iași (eveniment conex în cadrul Conferinței Enterprising for Tomorrow).

15 martie - termen de înscriere în competiție

Înscrierea în competiție poate fi făcută prin auto-nominalizare sau nominalizare de către un terț (client, furnizor, angajat), prin completarea Formularului de înscriere.

Ajută-ne să găsim campionii din comunitate!

Înscrie o întreprindere socială sau o companie care face achiziții de la întreprinderi sociale sau are inițiative deosebite în zona de mediu. Dacă dorești să înscrii mai multe organizații o poți face prin completarea unui formular distinct.

6 categorii de premii

Participanții care se pot înscrie la gală sunt persoanele juridice care activează pe teritoriul României și care, prin activitatea lor, contribuie la rezolvarea problemelor sociale și de mediu, astfel:

1

Întreprinderi sociale cu impact de mediu

Se pot nominaliza întreprinderile sociale din România care lucrează în domeniul energiei regenerabile, al locuințelor, al mobilității durabile, al economiei circulare, al gestionării apei, al producției alimentare durabile sau în domeniile de acțiune ale tranziției verzi.

 

2

Companii responsabile cu impact de mediu

Se pot nominaliza companiile care își desfășoară activitatea cu o preocupare semnificativă față de aspectele ecologice și își propun să reducă sau să minimizeze impactul lor asupra mediului. Aceste companii sunt angajate în practici sustenabile și adoptă strategii menite să protejeze resursele naturale, să reducă emisiile de gaze cu efect de seră și să contribuie la conservarea biodiversității.

 

3

Întreprinderi sociale cu impact în incluziune socială

Se pot nominaliza întreprinderi sociale care desfășoară activități ce au ca scop principal acela de a aduce beneficii sociale și de a contribui la incluziunea socială a anumitor grupuri sau comunități marginalizate. Aceste întreprinderi au ca obiectiv să abordeze problemele sociale, să ofere oportunități egale și să sprijine dezvoltarea durabilă a comunităților.

4

Lideri în achiziții social responsabile

Se pot nominaliza companii care integrează criterii sociale și etice în procesul lor de achiziții și în relațiile cu furnizorii și caută să contribuie la îmbunătățirea condițiilor sociale, inclusiv la nivelul forței de muncă, respectând norme etice și promovând practici durabile în lanțul lor de aprovizionare.

5

Furnizori de servicii de suport pentru dezvoltarea economiei sociale

Se pot nominaliza organizații sau instituții care oferă asistență și resurse pentru întreprinderile sociale și alte entități care activează în domeniul economiei sociale - companii de consultanță / training, acceleratoare, hub-uri, institutii financiare, platforme de resurse dedicate.

Aceste servicii de suport sunt concepute pentru a sprijini organizațiile care își propun să aducă beneficii sociale și să abordeze problemele comunitare prin intermediul activităților lor economice: consultanță și asistență, finanțare și acces la resurse, instruire și dezvoltare de competențe, facilitarea de parteneriate; susținere prin advocacy și promovarea unor politici care să faciliteze mediul de afaceri pentru aceste organizații, asigurându-se că legislația și politica sprijină dezvoltarea economiei sociale ș.a.

6

Premiul special pentru inovare socială

Se pot nominaliza întreprinderi sociale și companii clasice care dezvoltă și implementează soluții noi și creative pentru a aborda problemele sociale și a îmbunătăți calitatea vieții. Acest tip de inovare nu se axează doar pe aspectele tehnologice, ci și pe transformările sociale, economice sau culturale care pot aduce schimbări pozitive într-o comunitate sau societate. Inovațiile sociale pot veni sub forma unor noi modele de afaceri, programe sociale sau abordări diferite pentru rezolvarea problemelor existente.

 

Regulament

Ajutați-ne să găsim campionii din comunitate!

Înscrieți o întreprindere socială sau o companie care face achiziții de la întreprinderi sociale sau are inițiative deosebite în zona de mediu. Puteți înscrie mai multe organizații, prin completarea unui formular distinct.

SUS